КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 100-ЛІТТЮ НАН УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»,

ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ,

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА

7 листопада 2018 р. проводять круглий стіл

присвячений 100-річчю НАН України на тему:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ:

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Під час проведення круглого столу будуть працювати дискусійні модулі:

  • Національна академія наук України: історія створення, тенденції розвитку, здобутки, перспективи;
  • видатні особи Національної академії наук України: складні долі, наукові здобутки;
  • збереження традицій, меморалізація історичної пам’яті та популяризація діяльності НАН України.

Окрім індивідуального виступу просимо учасників сформулювати свої варіанти відповідей на основні теоретичні питання круглого столу:

  1. Як вплинуло створення НАН України на структурування української науки?
  2. Наскільки сучасна діяльність НАН України задовольняє потреби інтелектуальної еліти України?
  3. Висвітлення 100-річчя НАН України в науковому, освітньому і художньому просторі України?

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Луцький інститут розвитку людини університету «Україна», м. Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5, аудиторія 102. Початок роботи – 13.00.

У роботі круглого столу дали згоду взяти участь науковці та студенти ЗВО, працівники наукових, музейних установ, бібліотечної системи Волині.

Учасники круглого столу мають можливість опублікувати статті у збірнику наукових праць «Українське державотворення: проблеми і сучасність» (грудень 2018 р.).

Прохання статті надсилати не пізніше 1 листопада 2018 р. на електронну адресу: olenabundak@gmail.com Телефон для довідок: (050) 2384111

Вимоги до оформлення статті: Обсяг тексту статті – 6–10 сторінок, мова – українська, шрифт Times New Roman 14 pt (інтервал – 1,5) у форматі Word, поля: зверху, знизу, зліва, справа – 20 мм.

Оформлення статті: справа – ім’я та прізвище автора, повна назва установи; у наступному рядку по центру – назва роботи великими літерами, у наступному рядку – анотація (20–30 слів) та ключові слова (3–5) (укр., анг. мови, шрифт Times New Roman 12 pt (інтервал – 1), виклад основного матеріалу дослідження, висновки, джерела та література. Посилання на джерела та літературу робити за зразком: [1, с.12] відповідно до списку використаних джерел та літератури.

Разом зі статтею подаються: авторська довідка (вказати прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, вчене звання; назва навчального закладу; індекс та повну поштову адресу; контактний телефон); копія квитанції про оплату (оплата – поштовим переказом).

Оргвнесок (підготовка до публікації, публікація, пересилка примірника авторові), який становить 100 гривень, просимо надсилати грошовим поштовим переказом на адресу: Бундак О. А., просп. Соборності 32б, кв. 37, м. Луцьк, 43023.

Для авторів, які мають науковий ступінь доктора наук – публікація одноосібної статті безкоштовна.

З повагою, оргкомітет круглого столу