Професорсько-викладацький склад кафедри

Група забезпечення спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”


доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри інформаційної діяльності та туризму

Профіль у Google scholar 

У 1981 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім.Т. Г. Шевченка і вчителювала в київських школах. З 1984 по 1987 роки працювала лаборантом та асистентом кафедри російської мови КДУ ім.Т. Г. Шевченка. У 1983–1987 навчалася в аспірантурі згаданого навчального закладу. У жовтні 1987 року пройшла по конкурсу і розпочала роботу на педагогічному факультеті Луцького педінституту ім. Лесі Українки, де попрацювала до вересня 2016 року (нині – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки).

Кандидатська дисертація (1989) і докторська дисертація (2015) захищені з загального мовознавства у Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка.

З 1994 по 1997 роки навчалася у цільовій докторантурі в Москві Інституту мовознавства РАН. У 2016–2017 роках проходила стажування у Вільнюському університеті в Литві.

Сфера зацікавлень – філологія, культурологія, краєзнавство.

Автор 190 наукових публікацій.

Член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки краєзнавців України.

Володіє англійською, румунською, литовською, польською, російською мовами.

Жалко Тетяна Йосипівна,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

Профіль у Google scholar 

У 1996 році з відзнакою закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, факультет україністики за спеціальністю українська мова і література, іменний стипендіат.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію “Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка”. Рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка 30 травня 2005 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.

Автор близько 30 наукових публікацій.


Ляшук Наталія Вікторівна,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

Профіль у Google scholar

У 2005 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, філологічний факультет, за спеціальністю українська мова і література.

31 березня 2012 року захистила кандидатську дисертацію “Автостереотипи українців у сприйнятті волинян”. Рішенням спеціалізованої вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Автор близько 10 наукових публікацій.


Конон Надія Гнатівна,

старший викладач кафедри інформаційної діяльності та туризму

Профіль у Google scholar

У 1974 році закінчила культосвітнє училище в місті Дубно за спеціальністю бібліотекар.

У 1978 році закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотечна справа. Протягом багатьох років очолювала Волинську обласну профспілкову бібліотеку імені І. І. Фуріва. Автор понад 10 наукових публікацій.


 Група забезпечення спеціальності “Туризм”

Куницький Михайло Петрович,

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри інформаційної діяльності та туризму

Профіль у Google scholar 

У 1994 році закінчив Володимир-Волинське педагогічне училище ім. А.Ю. Кримського.

1999 року здобув вищу освіту у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки за спеціальністю «Історія», в цьому ж вищому навчальному закладі у 2000 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

2009 року здобув диплом про вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» у Національній академії державного управління при Президентові України.

В 2009 році успішно захистив кандидатську дисертацію при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю – всесвітня України.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії. І в цьому ж році здобув науковий ступінь доктора історичних наук при Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за спеціальністю: 07.00.01 – історія України.

У Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна»  Куницький М.П. з 2015 року працював на посаді професора кафедри туризму, а з 2018 року – професор кафедри інформаційної діяльноті та туризму.

У 2017 році Куницький М.П. закінчив Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Туризм».

Михайло Петрович має досвід практичної (керівник відділу ВАТ «УніТел», помічник-консультант народного депутата України, заступник генерального директора УДППЗ «Укрпошта», начальник відділу радників департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), директор департаменту розвитку торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, член Колегії Державної служби інтелектуальної власності України, очолював Громадську Організацію «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності»), наукової та викладацької роботи.

З лютого 2017 р. по теперішній час – Почесний Консул Республіки Молдова у місті Вінниця.

У 2006 році по рейтингу «ТОП-100» видавництво «Інвестгазета», присвоєно звання «Кращий ТОП – менеджер року», 2007 року був відмічений міжнародною нагородою «Лаври слави», як найкращий керівник вітчизняною компанією.

2012 року за значний особистий внесок, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю – нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня».


Терлецький Володимир Карлович

кандидат біологічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

Профіль у Google scholar

Закінчив у 1963 р. Ленінградську лісотехнічну академію (інженер лісового господарства), у 1970 – Київський державний інститут (українська мова і література). Успішно захистив дисертацію з інтродукції рослин у 1974р. і отримав ступінь кандидата біологічних наук.

Доцент кафедри ботаніки з 1975р.

З 2006р. працює у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на посаді доцента. Автор близько 200 наукових публікацій, більше десятка методичних рекомендацій (у т.ч. Основи екології, Основи фітотерапії, Основи виживання, Рекреаційні комплекси, Рекреаційне лісокористування, Екологічний туризм, Безпека життєдіяльності, Охорона праці) і до двох десятків книг наукового та популярного змісту. Напрям наукових розробок: рослинні ресурси, екологічний туризм.

У громадській діяльності виконує обов’язки голови громадської ради при обласному управлінні охорони навколишнього природного середовища, голова обласної молодіжної громадської організації «Екоресурс». Брав участь у складанні комплектів краєзнавчих екологічних карт Волині, які передавались у сільські школи області, керував держбюджетною темою «Екологічна мережа Волинської області».


Майстер Андрій Анатолійович

кандидат географічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

Профіль у Google scholar 

У 2012 році закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин за спеціальністю «Країнознавство».

18 квітня 2016 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Автор більше 30 наукових праць.

Коло наукових інтересів: господарське освоєння території, господарська освоєність території.